PACCHETTO FORMATIVO

De många olika formerna för barns och vuxnas utforskande

De 100 språken

En Pedagogisk Verktygslåda från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.
Ett digitalt fortbildningspaket för att utveckla och fördjupa Reggio Emilia-inspirerat arbete i Sverige.
De 100 språken – De många olika formerna för barns och vuxnas utforskande

Reggio Children och Instituzione – Kommunen Reggio Emilias förskolor erbjuder i samarbete med Reggio Emilia Institutet en digital verktygslåda som består av 4 filmer och 2 e-böcker för att lära känna teorin om de 100 språken.
Dels genom Loris Malaguzzis ord, ett teoretiskt bidrag av Vea Vecchi, den första ateljeristan på förskolan Diana, dels verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Här får ni en möjlighet att digitalt besöka förskolorna i Reggio Emilia, med pedagoger och ateljeristor, och följa deras dagliga arbete. Verktygslådan ger er möjlighet att spegla er verksamhet mot det som sker på förskolorna i Reggio Emilia och inspireras.
Verktygslådan är framför allt riktad till pedagogistor, ateljeristor och andra ledare som ansvarar för pedagogisk utveckling. Språket är italienska textat till svenska. E-böckerna är översatta till svenska.

Film 1: De 100 språkens superkraft

Film 1 – De 100 språkens superkraft – i vilken Vea Vecchi ger en introduktion till teorin om de hundra språken och reflekterar över vissa begreppsliga och kunskapsmässiga knutpunkter.

 

År: 2020
Format: video
Längd: 19 '

Film 4: En ateljé för en mångfald av språk

Film 4 – En ateljé för en mångfald av språk – här får vi se vad som sker bakom kulisserna när man förbereder ateljén för ett arbete på förskolan.
Den går från förskollärarnas ursprungliga reflektioner till mötet med barnen, och till förberedelsen av en kontext som gör det möjligt för barn och vuxna att hitta resurserna för att identifiera en egen ingång till utforskandet, genom sammanflätning av flera olika språk.

 

År: 2020
Format: video
Längd: 60 '

E-bok 2: Kommentarer för en tolkningsnyckel till utställningen

E-bok 2 – innehåller Loris Malaguzzis kommentarer till utställningarna ”Ett barn har hundra språk” (1981) och ”Mer om hundra språk” (1987) vilka starkt bidrog till Reggio Emilia-inspirationens start i Sverige.
Detta är den första volymen i den digitala förlagsserien ”Anteckningsböcker”, tillägnad Loris Malaguzzi, som tillgängliggör vissa texter som han har skrivit och föredrag som han har hållit vid fortbildningstillfällen, konferenser och föreläsningar för allmänheten.

 

År: 2020
Format: e-bok
Sidor: 35


Reggio Emilia Approach

Il Reggio Emilia Approach® è una filosofia educativa fondata sull’immagine di un bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli esseri umani e che cresce nella relazione con gli altri.

Restiamo in contatto

Newsletter