Reggio Children | Loris Malaguzzi International Centre | Reggio Emilia Approach
DIGITAL EDUCATIONAL TOOLBOX

De många olika formerna för barns och vuxnas utforskande

De 100 språken


En Pedagogisk Verktygslåda från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.
Ett digitalt fortbildningspaket för att utveckla och fördjupa Reggio Emilia-inspirerat arbete i Sverige.
De 100 språken – De många olika formerna för barns och vuxnas utforskande

Reggio Children och Instituzione – Kommunen Reggio Emilias förskolor erbjuder i samarbete med Reggio Emilia Institutet en digital verktygslåda som består av 4 filmer och 2 e-böcker för att lära känna teorin om de 100 språken.
Dels genom Loris Malaguzzis ord, ett teoretiskt bidrag av Vea Vecchi, den första ateljeristan på förskolan Diana, dels verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Här får ni en möjlighet att digitalt besöka förskolorna i Reggio Emilia, med pedagoger och ateljeristor, och följa deras dagliga arbete. Verktygslådan ger er möjlighet att spegla er verksamhet mot det som sker på förskolorna i Reggio Emilia och inspireras.
Verktygslådan är framför allt riktad till pedagogistor, ateljeristor och andra ledare som ansvarar för pedagogisk utveckling. Språket är italienska textat till svenska. E-böckerna är översatta till svenska.

A series of Webinars
Film 1: De 100 språkens superkraft

Film 1 – De 100 språkens superkraft – i vilken Vea Vecchi ger en introduktion till teorin om de hundra språken och reflekterar över vissa begreppsliga och kunskapsmässiga knutpunkter.

 

År: 2020
Format: video
Längd: 19 '

Film 4: En ateljé för en mångfald av språk

Film 4 – En ateljé för en mångfald av språk – här får vi se vad som sker bakom kulisserna när man förbereder ateljén för ett arbete på förskolan.
Den går från förskollärarnas ursprungliga reflektioner till mötet med barnen, och till förberedelsen av en kontext som gör det möjligt för barn och vuxna att hitta resurserna för att identifiera en egen ingång till utforskandet, genom sammanflätning av flera olika språk.

 

År: 2020
Format: video
Längd: 60 '

E-bok 2: Kommentarer för en tolkningsnyckel till utställningen

E-bok 2 – innehåller Loris Malaguzzis kommentarer till utställningarna ”Ett barn har hundra språk” (1981) och ”Mer om hundra språk” (1987) vilka starkt bidrog till Reggio Emilia-inspirationens start i Sverige.
Detta är den första volymen i den digitala förlagsserien ”Anteckningsböcker”, tillägnad Loris Malaguzzi, som tillgängliggör vissa texter som han har skrivit och föredrag som han har hållit vid fortbildningstillfällen, konferenser och föreläsningar för allmänheten.

 

År: 2020
Format: e-bok
Sidor: 35


Join the Reggio Emilia Approach online community

Subscribe to our Newsletter and receive discounts, exclusive news, and other initiatives dedicated to our online community.
Get the latest updates as soon as the new professional development calendar goes online.

You agree to receive the Reggio Children website newsletter. You can unsubscribe at any time using the link that you will find in each newsletter we send you.

The Reggio Emilia Approach® is an educational philosophy based on the image of a child with strong potentialities for development and a subject with rights, who learns through the hundred languages belonging to all human beings, and grows in relations with others.